Испити кај Проф. д-р Лилјана Баткоска

Се известуваат студентите од (II) и (III) циклус на студии дека Испитите кај Проф. д-р Лилјана Баткоска ќе се одржат во истиот термин (14.09.2015), но од 11:00 часот

Предметен професор,
Проф.д-р Лилјана Баткоска