Конечни резултати од втор уписен рок

Објавени се конечните резултати од вториот уписен рок за учебната 2015/2016, кои можете да ги погледнете за секоја од насоките соодветно.

Туризам:

Осигурување

Осигурување - дисперзирани студии во Велес

Царина и шпедиција

Гастрономија, исхрана и диететика

Хотелско ресторанска насока

Менаџмент во услужен сектор