Резултати од испитите Актуарство и ИТ

Во прилог се резултатите од испитите Актуарство и Информациски технологии одржани на 01.09.2015:

Резултати