Испити кај Проф. Д-р Науме Мариноски

Им се соопштува на студентите дека ИСПИТИТЕ кај Проф. Д-р Науме Мариноски се закажуваат на ден 10.09.2015 ЧЕТВРТОК во 10:00 ЧАСОТ поради државниот празник на 08.09.2015.

Предметен наставник:
Проф. Д-р Науме Мариноски