Конечни резултати од прв уписен рок

Објавени се конечните резултати од првиот уписен рок за учебната 2015/2016, кои можете да ги погледнете подолу за секоја од насоките соодветно:

Туризам:

Осигурување

Царина и шпедиција

  • Државна квота
  • Приватна квота

Гастрономија, исхрана и диететика

Хотелско ресторанска насока

Менаџмент во услужен сектор