Испит по МИС

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ дека ИСПИТОТ во Септемвриска сесија 2015 по предметите МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ на сите насоки ќе се одржи во истиот термин (31.08.2015), но од 13 часот.

Предметен професор:

Проф.д-р Мирјана Секуловска Охрид,