Одложување на терминот за испитите по Информациони технологии и Актуарство

Им се соопштува на студентите кои полагаат предмети кај Проф. д-р Цветко Андреески, дека терминот за полагање на испитите Информациони технологии и Актуарство закажани на 27.08.2015 година со почеток во 10 часот се заменува со 01.09.2015 со почеток во 12 часот.

Од предметниот наставник