Студентска пракса

Формулари за пракса 2017 година:

 

Соопштение до студентите од студиските програми:

Туризам и Хотелско-ресторанска I, II и III година

 

Почитувани колеги студенти,

Секоја година во вашиот студиски курикулум е предвидена задолжителната практична работа.  

Секој студент без исклучок треба да помине 30 дена пракса и притоа да биде ангажиран на соодветно работно место во туристичките и угостителските претпријатија.

Важно е да се знае дека при првата ваша средба со претпоставените од претпријатијата каде ќе бидете пратени на пракса треба да добиете воведно предавање за задачите и обврските кои произлегуваат од соодветната работна позиција на која сте распределени.

Во прилог се конечните списоци за изведување на практичната работа.

 

Со почит,

 

Проф. д-р. Иванка Нестороска

Проф. д-р. Симона Мартиноска

 

GID I

GID II

GID I_1

GID III

HRM I_1

GID III_1

Turizam I godina praksa 2018

Turizam II godina praksa 2018

Turizam III godina praksa 2018