Проект И-ТОУР Покана за понуда:

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид ги поканува сите заинтересирани да достават понуди за Сместување и организација на настан во врска со понудата I-TOUR-CN1-SO1.3-SC026 No. 03-145/1. 

Рокот за доставување на понуди е најдоцна до 21.03.2019 во 12:00 часот.

Повеќе детали  ќе најдете во приложените документи на тендерското досие.

 

Документи