СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ВОВЕДНИ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА - ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - летен семестар 2018/19

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОКАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ПРВОТО ВОВЕДНО ПРЕДАВАЊЕ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА ДЕН  21.02.2019 – ЧЕТВРТОК СО ПОЧЕТОК ОД 12:00 ЧАСОТ

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски