РЕЗУЛТАТИ ОД ОДРЖАНИОТ ВТОР И ПРВ ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - ПРОФ. КОРУНОВСКИ - ЈАНУАРИ 2019 - ОХРИД