СООПШТЕНИЕ - Маркетинг истражување, Канали на продажба, Осигурување во туризмот и угостителството и Осигурување во земјоделството

Се известуваат студентите кои во зимскиот семестар 2018/2019 ги слушаат предметите Маркетинг истражување, Канали на продажба, Осигурување во туризмот и угостителството и Осигурување во земјоделството дека првиот колоквиум по наведените предмети ќе се одржи на ден 29.11.2018 (четврток) во 14 часот.

Предметен професор
Доц. Д-р Стевчо Мечески