Резултати ПРВ колоквиум Познавање на стоката со наука за исхрана 2018