СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ОХРИД 2018

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖАНИ ДА СЕ ОДРЖАТ СЕКОЈА СРЕДА ОД 10:00 ЧАСОТ, ПОЧНУВАЈЌИ ОД 28.11.2018

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски