СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ КАЈ ПРОФ. НАУМЕ МАРИНОСКИ - ОХРИД 2018

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ КАЈ ПРОФ. НАУМЕ МАРИНОСКИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Е ЗАКАЖАН НА ДЕН 20.11.2018 – ВТОРНИК СО ПОЧЕТОК ОД 10:00 ЧАСОТ

 

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Науме Мариноски​