СООПШТЕНИЕ - Корпоративно финансиско управување

Се информираат студентите дека настава по предметот Корпоративно финансиско управување ќе се одржи на ден 16.10.2018 година во 10 часот.

 

Проф. д-р Снежана Дичевска