СООПШТЕНИЕ Сметководство

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот Сметководство дека предавањата ќе се одржуваат секој четврток од 11.00 часот.

 

Проф.д-р Деса Косаркоска

Доц.д-р Ирина Јолдеска