СООПШТЕНИЕ - Организирање на конгреси и средби

Студентите кои што го одбрале предметот Организирање на конгреси и средби да дојдат во Понеделник 15.10.2018 во 11:00ч за првото предавање.

 

Проф. Д-р Иванка Нестороска