СООПШТЕНИЕ - Проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска

СООПШТЕНИЕ за студентите што имаат положено испит кај Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска-оценки ќе се внесуваат во среда (03.10.2018) од 12 до 14 часот.