СООПШТЕНИЕ - Испит Еколошка Криминалистика

Испитот по предметот Еколошка криминалистика ќе се одржи на 21.09.2018 година во 11 часот.