ИЗВЕСТУВАЊЕ - Пракса туризам

Заверката на потврдите за реализирана пракса ќе се одржи на 17.09.2018 (понеделник ) во 11 часот.

Студентите да ги носат потврдите и дневниците за работа. 

 

со почит,

 

Проф.д-р Иванка Нестороска