СООПШТЕНИЕ - БФК испити

Се известуваат студентите на насока БФК испитите по предметите ќе се одржат на

- Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ кај проф д-р Томе Баткоски на 10.09.2018 г во 11 часот

- Вовед во криминалистика и кримаиналистичка тактика кај проф д-р Злате Димовски на 06.09.2018 во 11 часот

- Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Саздовска на 14.09.2018 година