Соопштение за Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Сасзовска

Предавања по предметот  Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Сасзовска ќе се одржат во четврток 22.03.2018 година во 11 часот.