Прв колоквиум по предметот Безбедност во туризмот

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018СЛУШААТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ  КАЈ ПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ  дека (I) КОЛОКВИУМ ќе се одржи во Петок (30.03.2018 година) во 11:00 часот.

 

Предметен професор:                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски