Соопштение за студенти - можности за вработување

Во среда 21.03.2018 во 12 часот претставници од фирмата „ЕКОЛОГ“ – Тетово ќе презентираат мошне поволни можности за вработување, за студенти на насоките ГИД, Гастрономија и Хотелско-ресторански менаџмент.

Сите заинтересирани студенти најдоцна до вторник 20.03.2018 да се пријават кај м-р Климент Арнаудов за да го потврдат своето присуство.

Од управата на ФТУ - Охрид