ИЗВЕСТУВАЊЕ - За студентите од насоката туризам и за сите заинтересирани

На ден 14ти март, среда со почеток во 11 часот ќе се одржи презентација за можности за сезонска работа од страна на претставник на туристичката агенција Фибула. Ова претставува прекрасна можност за регулирање на задолжителната туристичка пракса конкретно за студентите од насоката туризам.

Ве молиме за помасовно присуство.

Со почит,

Проф.д-р. Иванка Нестороска