СООПШТЕНИЕ - Предавања по предметот Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Саздовска

Предавања по предметот Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Саздовска за студентите од прва година насока БФК ќе се одржуваат во понеделник во 12 часот почнувајќи од 26.02.2018 година.