Први предавања во летен сесместар 2017/2018 кај Проф.д-р Пере Аслимоски

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018 СЛУШААТ ПРЕДМЕТИ  КАЈПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ декаПРВИТЕ ВОВЕДНИ ПРЕДАВАЊА ќе се одржат во следните термини:

  • СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАЧетврток (15.02.2018), во 12:00 часот
  • БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ, Петок (16.02.2018), во 11:00 часот

 

Предметен професор:                                                                                               

Проф.д- р Пере Аслимоски