Соопштение Предавање Финансиски менаџмент

Предавањата по предметот Финансиски менаџмент кај Проф. Д-р Климе Попоски ќе започнат на ден 10.02.2018 (сабота) во 12 часот.