СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ФЕВРУАРИ 2018 - ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ДЕКА ТРЕБА ИНДЕКСИТЕ ДА ГИ ОСТАВАТ КАЈ АСИСТЕНТОТ М-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИТЕ НАЈДОЦНА ДО 05.02.2018.

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски