Резултати од Јануарска сесија 2018 - Проф.д-р Пере Аслимоски