Резултати од испитот по предметот Современи технологии и медиуми на промоција одржан на 25.01.2018