Резултати од писмениот испит по предметот Актуарство одржан на 25.01.2018