Резултати од испитот по предметот Информациски технологии одржан на 25.01.2018