Соопштение резултати Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент

Резултати од испитите и увид во тестовите по предметите Финансиски менаџмент и Вовед во осигурување кај Проф. д-Р Климе Попоски ќе има на ден 01.02.2018 во 10 и 30 часот.