Резултати проф. Ангела Василеска сесија Јануари 2018