Испитна сесија фверуари 2018

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 29.01.2018 до 02.02.2018 година