СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска

Консултациите за студентите што требаше да се јават на 24.01.2018, се презакажуваат на 31.01.2018 во 12:00 часот.

 

Со почит,

Проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска