СООПШТЕНИЕ за предметите кај Проф д-р Ивица Смиљковски

Испитите кај проф д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на 29.01.2018 година во 12 часот.