СООПШТЕНИЕ за предметите кај Проф. д-р Јове Кекеновски

Предметите кај Проф. д-р Јове Кекеновски се одложуваат од 31.01 за 09.02 со почеток во 10часот.
 

Со почит,
 

Проф. д-р Јове Кекеновски