Резултати од писмениот испит по предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК одржан на 15.01.2018 г. ПОЛОЖЕНИ КАНДИДАТИ: