Резултати од ПИСМЕН испит Германски кај Проф. Елена Цицковска

Резултати од ПИМЕН испит по ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК Одржан на 15.01.2018 година кај Доц. д-р Елена Цицковска

 

Писмениот испит не го положи ниту еден кандидат

 

Предметен наставник

Елена Цицковска