Прелиминарни листи за зимски семестар 2017/2018 - Проф.д-р Пере Аслимоски