РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ЦАРИНСКИ СИСТЕМ И ПОЛИТИКА