Соопштение: Царинско право и Царинско работење

Увид на тестовите од II колоквиум по Царинско право и Царинско работење може да се изврши во среда 10. 01. 2018 год во 12:00 часот.