Известување – задолжителна пракса

Студиска програма: Царина и шпедиција

 

Се известуваат студентите кои имаат запишано IV година на студиската програма по Царина и шпедиција да се јават кај раководителот на насоката заради распоредување за обавување на задолжителната пракса.