ИЗВЕСТУВАЊЕ - Колоквиум по Германски Јазик

2. колоквиум по германски јазик кај доц. Елена Цицковска ќе се одржи во среда на 27.12.2017 г. во 8:00 часот.