РЕЗУЛТАТИ од ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ по ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ