Положени студенти – Попоравен колоквиум А1 - Проф. Д-р Ирина Петровска