ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТИ ОД СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ТУРИЗАМ, ХОТЕЛСКО-РЕСТОРАНСКА, МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР

Почитувани студенти,

На 12.12.2017 (вторник) во 12:00 часот во предавална 5 ќе се одржи презентација од претставници на швајцарската организација Swisscontact за можностите за пријавување со студентски истражувачки труд на Светскиот Форум за туризам кој се одржува секоја година во Швајцарија. Студентите кои ќе се пријават за изработка на труд ќе имаат соработа со професор-ментор од ФТУ, а за оние чии трудови ќе бидат избрани да се вклучат во натпреварувачкиот дел ќе бидат покриени трошоците за патување и престој.

Исто така на оваа презентација ќе имате можност да ви биде пренесено искуството од вашиот колега Томе Барбутов,  избран во најдобрите 9 студенти на минатогодишниот Форум, во врска со подготовката и презентацијата на неговиот труд на Форумот, како и можностите  за работен ангажман во меѓународни компании што учествуваат на Форумот.

 

06.12.207                                                                                                                            

Проф.др.Иванка Нестороска

Раководител на студиска програма Туризам